ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြိုနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်)
Mandalay ညောင်ဦး ငါ့မင်းမေး ငါ့မင်းမေး 405 2975 5000 0.21
ငပိုင်တော 165 825 5000 0.29
ဝါခင်းကြီး ဝါခင်းကြီး 145 857 5000 0.2125
ကူတော ကူတော 551 2503 5000 0.2
ကုန်းဘုရား (ညောင်ပင်ကန်) ကုန်းဘုရား 350 1919 2500 0.08
ပျော်ဘွယ် ဇဂျမ်း (တောင်) ဇဂျမ်း (တောင်) 219 1009 3600 0.096
ကုန်းတန်းကြီး သန့်ဇင်ကြယ် 273 1373 5000 0.15
တူရွင်းတိုင် လက်ဝဲ 457 2089 8800 0.15
တောင်ဇင်း မကျည်းစောက် 210 1200 5000 0.2
ဘုန်းတော် (တောင်ဇင်း) 345 1593 7500 0.3
မြေနဲကြီး မြေနဲကြီး 173 883 2500 0.1
Mon သထုံ နောင်ကုလား ရွာကြီး 865 4452 3200 0.066
ဂေါ့ ကော့သန်ကျေးရွာ 30 150 2000 0.066
ရှမ်းရွာ 606 2876 3200 0.066
မုဒုံ တော်ကူး ကျိုက်ကာ 205 944 1600 0.044
ကွေ့ဝမ်း ကွေ့ဝမ်း 516 2660 1600 0.044
ကျိုက်ကာ 205 944 440 0.011
ဝဲကလိ ဝဲကလိ 165 828 3200 0.088
ကမာအုပ် ကမာအုပ် 167 794 3200 0.088
ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း ဘလောက် 278 1284 1600 0.044
ညောင်ဝိုင်း 214 1284 1600 0.044
ပေါင် တပ်မှူးချောင် ဘိုင်လောင်း 92 570 1600 0.055
ဘိုင်လောင်း 92 570 1600 0.055
ကော့ထော် ကော့ထော် 234 1515 1600 0.055
ညောင်ကုန်းလေး ညောင်ကုန်းလေး 334 2136 1600 0.055
ကော့ထော် 235 1515 1600 0.055
သပြေကုန်း ခင်တန်း 38 256 1500 0.055
သပြေကုန်း 136 915 1500 0.055
ရင်းငြိမ် (မြောက်) သဗြုချောင် 966 5956 3000 0.11
ကော့ထော် 235 1515 1500 0.055
သပြေကုန်း 136 915 3000 0.11
အဟောက် အဟောက် 233 1500 3000 0.11
Yangon ကျောက်တန်း ကုလားတန်း ရွှေပြည်သစ် 167 744 1800 0.12
Ayeyarwady ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း ​ကျောင်းကုန်း 258 1081 3200 0.06
မျက်ခါး 170 796 1600 0.04
​ကျောင်းကုန်း 258 1081 3200 0.05
Nay Pyi Taw ဇေယျာသီရိ ရေဆင်း ​ရေဆင်း 407 1613 3000 0.0584
Bago ပန်းတောင်း တောင်ဘွေ ငါးမျက်နှာ 72 289 3600 0.063
ရွာသာယာ ဖန်ခါးပင် 109 563 2400 0.105
ငါးမျက်နှာ 72 289 8400 0.042
သနပ်ပင် ကျွဲတဲ ကျွဲတဲ 481 580 4000 0.138
လှပကစ် လှပကစ် 160 905 7000 0.248
ကဝ ပင်ကလောင် သုံးခွ 150 907 2500 0.033
ကြိုးကြာ ကြာအင်း 123 475 1200 0.057
ကျီးပင် ထန်းတပင် 98 327 1200 0.087
မမောက် မမောက် 300 1702 1200 0.0385
မမောက် 300 1702 1200 0.0385
ငါးမျက်နှာ 72 289 8400 0.1