2020-2021 ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရေဖြန့်ဝေခဲ့သည့် (မြို့နယ်) ရေဖြန့်ဝေခဲ့သည့် (ကျေးရွာအုပ်စု) ရေဖြန့်ဝေခဲ့သည့် (ကျေးရွာ) အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ
ကယားပြည်နယ် 3 7 21 1,364 7,382 28,850
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 1 1 1 62 383 1,200
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 3 5 4 1,326 5,919 16,400
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 2 3 3 1,055 4,474 16,000
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 2 4 4 1,188 5,104 70,800
ရခိုင်ပြည်နယ် 4 5 5 48,887 189,899 495,150
ရှမ်းပြည်နယ် 7 20 36 17,967 87,816 427,600
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 1 1 1 441 1,675 1,350
နေပြည်တော် 4 6 6 3,028 14,951 25,000
စုစုပေါင်း 27 52 81 75,318 317,603 1,082,350