ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင် မြိုနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း ဘလောက် 278 1284 1600 DRD မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် 2023-05-10
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း ညောင်ဝိုင်း 214 1284 1600 DRD မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် 2023-05-10
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ ကမာအုပ် ကမာအုပ် 167 794 3200 DRD မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် 2023-05-09
မွန်ပြည်နယ် သထုံခရိုင် ပေါင် အဟောက် အဟောက် 233 1500 3000 DRD နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း 2023-05-09
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ ဝဲကလိ ဝဲကလိ 165 828 3200 DRD မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် 2023-05-08
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ တော်ကူး ကျိုက်ကာ 205 944 440 DRD မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ​ရေရှားပါးရပါသည် 2023-05-07
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ ကွေ့ဝမ်း ကွေ့ဝမ်း 516 2660 1600 DRD မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် 2023-05-05
မွန်ပြည်နယ် သထုံခရိုင် ပေါင် သပြေကုန်း သပြေကုန်း 136 915 3000 DRD နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း 2023-05-05
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံခရိုင် ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း ​ကျောင်းကုန်း 258 1081 3200 DRD မြေသားရေကန်ခမ်းခြောက်ခြင်း 2023-05-04
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံခရိုင် ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း မျက်ခါး 170 796 1600 DRD မြေသားရေကန်ခမ်းခြောက်ခြင်းကြောင့် 2023-05-04
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးခရိုင် ညောင်ဦး ကုန်းတန်းကြီး သန့်ဇင်ကြယ် 273 1373 5000 DRD မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၁၅နှစ်ပြည့် အလှူ 2023-05-04
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးခရိုင် ညောင်ဦး တူရွင်းတိုင် လက်ဝဲ 457 2089 8800 DRD မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၁၅နှစ်ပြည့် အလှူ 2023-05-04
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးခရိုင် ကဝ မမောက် မမောက် 300 1702 1200 DRD 2023-05-04
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်း တောင်ဘွေ ငါးမျက်နှာ 72 289 8400 DRD မောင်ကောင်းခန့်ဇော်၏၁၅နှစ်ပြည့်အလှူ 2023-05-04
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ တော်ကူး ကျိုက်ကာ 205 944 1600 DRD မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် 2023-05-04
မွန်ပြည်နယ် သထုံခရိုင် ပေါင် ရင်းငြိမ် (မြောက်) သဗြုချောင် 966 5956 3000 DRD နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း 2023-05-04
မွန်ပြည်နယ် သထုံခရိုင် ပေါင် ကော့ထော် ကော့ထော် 235 1515 1500 DRD နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း 2023-05-04
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်း ကြိုးကြာ ကြာအင်း 123 475 1200 DRD 2023-05-03
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်း ကျီးပင် ထန်းတပင် 98 327 1200 DRD 2023-05-03
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးခရိုင် ကဝ မမောက် မမောက် 300 1702 1200 DRD 2023-05-02