ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင် မြိုနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ ကွမ်တာ ကွမ်တာကုန်း 147 778 1600 DRD နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-30
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ နောင်သငဲ့ နောင်သငဲ့ 119 660 1600 DRD နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-30
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ အောက်ရေပူ မီးသွေးဖို 73 380 1600 DRD နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-29
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ ကမော့ကချူး တောင်ခြေရင်း 95 588 1600 DRD နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-29
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် ဘားအံ ရွှေတော နတ်ကျွန်း 200 1200 1600 DRD နွေရာသီရေရှားပါးသောကြောင့် 2024-05-29
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 DRD နွေရာသီရေရှားပါးသောကြောင့် 2024-05-28
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 DRD နွေရာသီရေရှားပါးသောကြောင့် 2024-05-28
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် ဘားအံ ရွှေတော နတ်ကျွန်း 200 1200 1600 DRD နွေရာသီရေရှားပါးသောကြောင့် 2024-05-27
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ ကွမ်တာ ကွမ်တာကုန်း 147 778 1600 DRD နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-27
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ ကမော့ကချူး တောင်ခြေရင်း 95 588 1600 DRD နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-27
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ ဝဲကလိ ဝဲကလိ 163 953 900 DRD နွေရာသီသောက်သုံးရေရှားပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည် 2024-05-24
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံ ကမာအုပ် ကမာအုပ် 151 887 900 DRD နွေရာသီသောက်သုံးရေရှားပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည် 2024-05-24
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ ကမော့ကချူး တောင်ခြေရင်း 95 588 1600 DRD နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင် 2024-05-24
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ အောက်ရေပူ မီးသွေးဖို 73 380 1600 DRD နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-24
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 DRD နွေရာသီရေရှားပါးသောကြောင့် 2024-05-23
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 DRD နွေရာသီရေရှားပါးသောကြောင့် 2024-05-23
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်း ဆင်တဲ ပုတီးတော 60 200 1000 DRD ပူပြင်းသောရာသီဥတုကြောင့် သောက်၊သုံးရေ လိုအပ်နေခြင်း 2024-05-22
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် ဘားအံ ရွှေတော နတ်ကျွန်း 200 1200 1600 DRD ‌‌နွေရာသီရေရှားပါးသောကြောင့် 2024-05-20
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ ကွမ်တာ ကွမ်တာကုန်း 147 778 1600 DRD နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-20
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့ တဝန်ဖန်ရ ကော့လန်စူး 129 826 1600 DRD နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် 2024-05-20