ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြိုနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်)
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ ဝဲကလိ ဝဲကလိ 163 953 900 0.096
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ ကမာအုပ် ကမာအုပ် 151 887 900 0.096
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ ကမော့ကချူး တောင်ခြေရင်း 95 588 1600 0.0067
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အောက်ရေပူ မီးသွေးဖို 73 380 1600 0.0265
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 0.011
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ဆင်တဲ ပုတီးတော 60 200 1000 15000
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ရွှေတော နတ်ကျွန်း 200 1200 1600 0.009
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ ကွမ်တာ ကွမ်တာကုန်း 147 778 1600 0.014
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ တဝန်ဖန်ရ ကော့လန်စူး 129 826 1600 0.0395
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သနပ်ပင် လှပကစ် လှပကစ် 160 910 3200 143000
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 0.011
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ကညင်ချောင်း ကုန်းတန်း 463 1873 2000 0.0255
နေပြည်တော် လယ်ဝေး သစ်ကြိမ်း ညောင်ပင်ဝိုင်း 60 311 1000 0.0528
နေပြည်တော် လယ်ဝေး သစ်ကြိမ်း ​အောင်ချမ်းသာရွာသစ် 280 1437 2000 0.1056
နေပြည်တော် လယ်ဝေး ပေါက်မြိုင် ရွှေမြင့်မိုရ် 53 245 1000 0.0528
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သနပ်ပင် ကျွဲတဲ ကျွဲတဲရွာသစ်ကျေးရွာ 463 486 1200 123500
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကျုံစောက် တံတားဦး 195 886 1600 0.011
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အထက်ရေပူ ထီသောခယ်ခီး 246 913 1600 0.0265
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ နောင်သငဲ့ နောင်သငဲ့ 119 660 1600 0.0285
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ရွှေတော နတ်ကျွန်း 200 1200 1600 0.009
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ မမောက် မမောက် 414 2258 2400 128125
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 0.011
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကျုံစောက် တံတားဦး 195 886 1600 0.011
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ထိပ်ပေါက် သဲဖြူ 119 448 1000 75625
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ရွှေဘုံသာ မကျီးစမ်း 47 167 1000 37500
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ကြိုးကြာ ကြာအင်း 123 475 1000 51000
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ဆင်တဲ ရွာသစ်ကုန်း 111 515 1000 17500
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 800 0.005
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သနပ်ပင် ကသစ်ခုံ ကသစ်ခုံ 331 1731 1600 133250
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ ငွေတောင် ငွေတောင် 320 1249 1200 87813
နေပြည်တော် လယ်ဝေး သစ်ကြိမ်း ​အောင်ချမ်းသာရွာသစ် 280 1437 1000 0.0528
နေပြည်တော် လယ်ဝေး ပေါက်မြိုင် ရွှေမြင့်မိုရ် 53 245 1000 0.0528
နေပြည်တော် လယ်ဝေး သစ်ကြိမ်း ညောင်ပင်ဝိုင်း 60 311 1000 0.0528
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း ​ကျောင်းကုန်း 258 1081 1600 0.03
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း မျက်ခါး 170 796 1600 0.03
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ မမောက် မမောက် 320 1696 3600 0.14
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ် တောင်တန်းကုန်း မဏ္ဍပ် 130 440 2000 0.045
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ဆိပ်ကျွန်း ဆိပ်ကျွန်း (မြောက်) 443 2475 3000 0.13056
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ ကမော့ကချူး တောင်ခြေရင်း 95 508 1600 0.006
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ ကွမ်တာ ကွမ်တာကုန်း 147 778 1600 0.006
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေး ပေပင်စမ်း ရေငံ 135 652 6400 0.0868
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း ​ကျောင်းကုန်း 258 1081 1600 0.03
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း မျက်ခါး 170 796 1600 0.03
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် ကန်ထောင့် 51 180 1600 0.06
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် သာယာစု 65 217 1600 0.06
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် ကျောက်ဆောင်ဘီလူး 81 315 1600 0.06
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် တောင်မြေခြား 345 1227 3200 0.144
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ တဝန်ဖန်ရ ကော့လန်စူး 129 826 1600 0.0395
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ နောင်သငဲ့ နောင်သငဲ့ 119 660 1600 0.0285
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် ညောင်ပင်သာ 72 302 1600 0.054
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် ကျောင်းနောက် 110 442 3200 0.108
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အထက်ရေပူ ထီသောခယ်ခီး 246 913 1600 0.026
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အောက်ရေပူ မီးသွေးဖို 73 380 1600 0.007
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ကမ္ဘားနီ သရက်ပု 341 1479 8000 0.15
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ထိပ်ပေါက် သဲဖြူ 119 449 1000 0.06
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ကြိုးကြာ ကြာအင်း 123 468 1000 0.08
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် တင်ကြီးကြပ် 97 412 3200 0.108
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 0.011
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ရွှေဘုံသာ ​ရွှေဘုံသာ 137 573 2000 0.05
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော သီခေါင် မြေခြား (တောင်) 345 1227 3200 0.1152
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ နောင်လိုင် လင်ဖူး 20 104 1200 147000
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 800 0.005
နေပြည်တော် လယ်ဝေး သစ်ကြိမ်း ​အောင်ချမ်းသာရွာသစ် 280 1437 1000 0
နေပြည်တော် လယ်ဝေး သစ်ကြိမ်း ညောင်ပင်ဝိုင်း 60 311 1000 0
နေပြည်တော် လယ်ဝေး ပေါက်မြိုင် ရွှေမြင့်မိုရ် 53 245 1000 0
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ဘုရားလှ (မြောက်) 195 831 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ကွင်းကြီး 73 321 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ကွမ်းခြံကုန်း 110 472 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ သင်္ကန်းကုန်းလေး 65 290 700 0.015
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ တဝန်ဖန်ရ ကော့လန်စူး 129 826 1600 0.0395
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ဘုရားလှ (မြောက်) 195 831 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ကွင်းကြီး 73 321 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ကွမ်းခြံကုန်း 110 472 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ သင်္ကန်းကုန်းလေး 65 290 700 0.015
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ ကမော့ကချူး တောင်ခြေရင်း 95 508 1600 0.007
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ဘုရားလှ (မြောက်) 220 874 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ကွင်းကြီး 73 321 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ကွမ်းခြံကုန်း 110 472 700 0.015
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ သင်္ကန်းကုန်းလေး 65 290 700 0.015
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ ကွမ်တာ ကွမ်တာကုန်း 147 778 1600 0.007
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ နောင်သငဲ့ နောင်သငဲ့ 119 660 1600 0.0285
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတော ဘုရားလှ ကွင်းကြီး 60 327 700 0.015
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း လိန့်ညား ကောင်းလေး (အောက်) 209 1015 1600 0.21
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အထက်ရေပူ ထီသောခယ်ခီး 246 913 1600 0.027
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အောက်ရေပူ မီးသွေးဖို 73 380 1600 0.026
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ရွှေတော နတ်ကျွန်း 200 1200 1600 0.009
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 0.011
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း လိန့်ညား ကောင်လေး 198 1021 9600 0.21
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကျုံစောက် တံတားဦး 195 886 1600 0.011
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ နောင်လိုင် လင်ဖူး 20 104 1200 147000
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 800 0.005
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ရွှေတော နတ်ကျွန်း 200 1200 1600 0.009
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 800 0.005
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 0.011
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကျုံစောက် တံတားဦး 195 886 1600 0.011
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ဂေါ့ ကော့သန် 30 150 2000 0.054
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ဇိုက္ကရဲ ​အောင်ကန်သာ 235 1320 2000 0.068
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်း အိုင်တို အိုင်တို 452 1988 2600 0.066
ရှမ်းပြည်နယ် ရွာငံ ဒုတ္တိုးရေ ဒုတ္တိုးရေ 164 605 4800 0.208
ရှမ်းပြည်နယ် ရွာငံ ဒုတ္တိုးရေ တက်တောင် 31 159 4800 0.1768
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 1600 0.01
ရှမ်းပြည်နယ် ရွာငံ ဒုတ္တိုးရေ ဒုတ္တိုးရေ 164 605 4800 0.208
ရှမ်းပြည်နယ် ရွာငံ ဒုတ္တိုးရေ တက်တောင် 31 159 4800 0.1768
မွန်ပြည်နယ် သထုံ တံတားဦး ငါးပြေမ 225 1237 2000 0.071
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် ညောင်ကုန်းလေး ညောင်ကုန်းလေး 334 2140 1000 0.044
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ နောင်လိုင် နောင်လိုင် 33 153 1200 0.14
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ နောင်လိုင် နောင်ယာဆိုင်း 29 145 1200 0.147
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ နောင်လိုင် လင်ဖူး 19 104 1200 0.147
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 1600 0.01
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 0.011
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ နောင်သငဲ့ နောင်သငဲ့ 119 660 1600 0.029
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် တပ်မှူးချောင် ဘိုင်လောင်း 92 570 1000 0.041
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် သပြေကုန်း သပြေကုန်း 136 915 1000 0.052
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် သပြေကုန်း ခင်တန်း 38 256 1000 0.049
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 1600 0.01
ရှမ်းပြည်နယ် ရွာငံ ဒုတ္တိုးရေ တက်တောင် 31 159 2400 0.088
ရှမ်းပြည်နယ် ရွာငံ ဒုတ္တိုးရေ ဒုတ္တိုးရေ 164 605 2400 0.104
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း လိန့်ညား ဟန်အင် 114 618 1600 0.147
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 1600 0.01
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ တဝန်ဖန်ရ ကော့လန်စူး 129 826 1600 0.04
မွန်ပြည်နယ် သထုံ တံတားဦး ငါးပြေမ 225 1237 2000 0.071
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် ကော့ထော် ကော့ထော် 235 1516 1000 0.027
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ နောင်လိုင် နောင်လိုင် 33 153 1200 0.14
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း စင်းတောင်း စင်းတောင်း 98 490 1600 0.091
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ နောင်လိုင် နောင်ယာဆိုင်း 29 145 1200 0.147
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ နောင်လိုင် လင်ဖူး 19 104 1200 0.147
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ဆားကျင်း ကြာနီကန် 228 1002 1600 0.01
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ရွှေတော နတ်ကျွန်း 200 1200 1600 0.009
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ကြက်တူရွေးသောင် ကြက်တူရွေးသောင် 119 523 2000 0.11424
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အထက်ရေပူ ထီသောခယ်ခီး 246 913 1600 0.026
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အောက်ရေပူ မီးသွေးဖို 73 380 1600 0.026
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ဇိုက္ကရဲ ​အောင်ကန်သာ 235 1320 2000 0.068
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း ထီပေါင်း ထာငို 205 1395 1600 0.042
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ ကွမ်တာ ကွမ်တာကုန်း 147 778 1600 0.007
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ ကမော့ကချူး တောင်ခြေရင်း 95 588 1600 0.007
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ဇိုက္ကရဲ ​အောင်ကန်သာ 235 1320 2000 0.068
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း လွယ်မော မြသပိတ် 23 139 1600 0.21
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့သင်းရှူး (ထမ္မတိုင်) လှိုင်ကား 50 150 1600 0.011
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ဂေါ့ ကော့သန် 30 150 1200 0.0272
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် ကျောက်ဆောင်ဘီလူး 81 315 3200 0.12
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် သာယာစု 65 217 3200 0.12
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း လိန့်ညား ကောင်းလေး (အောက်) 209 1015 1600 0.168
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် ကျောင်းနောက် 110 442 3200 0.108
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် ကန်ထောင့် 51 180 3200 0.12
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် တင်ကြီးကြပ် 97 421 3200 0.108
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ပဲရင်းတောင် ညောင်ပင်သာ 72 302 3200 0.108
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော သီခေါင် မြေခြား (တောင်) 345 1227 6400 0.288
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း လိန့်ညား ကောင်လေး 198 1021 1600 0.21
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ကမ္ဘားနီ သရက်ပု 341 1479 8000 0.15
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဇီးပွါး ဥယျာဉ် 38 137 1200 0.0545
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ဂေါ့ ကော့သန် 30 150 1200 0.027
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဇီးပွါး ဥယျာဉ် 38 137 1200 0.0545
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကျုံစောက် တံတားဦး 195 886 1600 0.011
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဇီးပွါး ဥယျာဉ် 38 137 1200 0.0545
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဇီးပွါး ဥယျာဉ် 38 137 1200 0.0545
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဇီးပွါး ဥယျာဉ် 38 137 1200 0.0545
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ကော့လှိုက် ကော့လှိုက် 420 1927 1600 0.009
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဇီးပွါး ဥယျာဉ် 38 137 1200 0.0545
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဇီးပွါး ဥယျာဉ် 38 137 1200 0.0545
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဇီးပွါး ဥယျာဉ် 38 137 1200 0.0545